Welkom op de website van

Probusclub Putten II.

 

badge

Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maat-schappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business.

Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland, krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.